Świetlica w Szczygłowie

instruktor – Dorota Łanoszka
pomoc instruktora – Barbara Chorąży

Szczygłów 120
32-020 Wieliczka
tel. (12) 250 06 51
e-mail: swietlicaszczyglow@ckbiskupice.pl

Regulamin zajęć

 

Harmonogram obowiązuje od 1 października 2019r. do 30 czerwca 2020r.