Świetlica w Jawczycach

instruktor – Teresa Kosoń

Jawczyce 135
32-020 Wieliczka
tel. (12) 250 62 13
e-mail: swietlicajawczyce@ckbiskupice.pl

Regulamin zajęć