Świetlica w Łazanach

instruktor – Teresa Kosoń

Łazany 63
32-020 Wieliczka
tel. (12) 251 43 08
e-mail: swietlicalazany@ckbiskupice.pl

Regulamin zajęć