Grupy i Zespoły

Na terenie Gminy Biskupice prężnie działają Grupy i Zespoły, które  reprezentują Gminę  przedstawiając barwne walory kulturowe naszego obszaru śpiewem, tańcem i muzyką. Ich występy zawsze cieszą się olbrzymim powodzeniem wśród odbiorców. Ponadto  istnieje szereg stowarzyszeń i grup nieformalnych, które aktywnie działają realizując swoje plany i potrzeby lokalnych społeczności.