Grupy i Zespoły

Na terenie gminy Biskupice prężnie działają grupy artystyczne i zespoły, które promują walory kulturowe regionu. Funkcjonuje również szereg stowarzyszeń i grup nieformalnych, aktywnie działających w środowisku lokalnym.