Stowarzyszenia i grupy nieformalne

Stowarzyszenie „Hejnał Trąbki”

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tomaszkowice „Nasza Wieś 2000”

Stowarzyszenie na Rzecz Eko – Rozwoju Wsi Trąbki

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczygłowa „Pawie Pióro”

Stowarzyszenie Przyjaciół Biskupic

Stowarzyszenie OSP w Biskupicach

Stowarzyszenie OSP w Bodzanowie

Stowarzyszenie OSP w Łazanach

Stowarzyszenie OSP w Sławkowicach

Stowarzyszenie OSP w Trąbkach

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Sławkowicach

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Szczygłowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Przebieczanach

Koło Gospodyń Wiejskich w Bodzanowie

Stowarzyszenie Novuss Polska

Klub Sportowy „Błękitni Bodzanów”

Ludowy Klub Sportowy „Zorza” Przebieczany

Uczniowski Klub Sportowy „Sławkowice”