Stowarzyszenia i grupy nieformalne

Stowarzyszenie „Hejnał Trąbki”
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tomaszkowice „Nasza Wieś 2000”
Stowarzyszenie na Rzecz Eko – Rozwoju Wsi Trąbki
Stowarzyszenie Przyjaciół Szczygłowa „Pawie Pióro”
Stowarzyszenie Przyjaciół Biskupic
Stowarzyszenie OSP w Biskupicach
Stowarzyszenie OSP w Bodzanowie
Stowarzyszenie OSP w Łazanach
Stowarzyszenie OSP w Sławkowicach
Stowarzyszenie OSP w Trąbkach
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Sławkowicach
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Szczygłowie
Koło Gospodyń Wiejskich w Przebieczanach
Koło Gospodyń Wiejskich w Bodzanowie
Stowarzyszenie Novuss Polska
Klub Sportowy „Błękitni Bodzanów”
Ludowy Klub Sportowy „Zorza” Przebieczany
Uczniowski Klub Sportowy „Sławkowice”