Nasz zespół

Dyrektor – Małgorzata Kaleta
Główny księgowy – Aneta Miśkowiec

Stanowisko ds. promocji – Barbara Ciapała
Instruktor – Teresa Kosoń
Instruktor – Dorota Łanoszka
Instruktor – Barbara Ciapała