Multimedia

GMINA BISKUPICE MEDIALNIE OCZAMI MŁODYCH!
„Media i Retoryka” to kolejna inicjatywa, która z powodzeniem realizowana była na terenie Gminy Biskupice w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020 w ramach środków pozyskanych przez Centrum Kultury Gminy Biskupice.
Ten innowacyjny projekt miał na celu m.in. upowszechnianie historii i kultury regionu przez młodzież, ich aktywizację oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z selekcją informacji w przestrzeni wirtualnej (m. in. odróżnienie faktów od fake news), pokonywanie własnych słabości i stresu w trakcie wystąpień publicznych, prowadzenie dyskusji oraz przygotowanie prezentacji – film promocyjny. Projekt powstał z inicjatywy Ani Kulma. NASZA MŁODZIEŻ JEST SUPER!