Orkiestra Dęta Gminy Biskupice

Kapelmistrz – Piotr Gawor
e-mail: biskupice.orkiestra@gmail.com


NABÓR DO ORKIESTRY

Zapraszamy wszystkich chętnych do nauki gry na instrumentach dętych oraz osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności. Próby odbywają się w budynku komunalnym w Biskupicach. Brak ograniczeń wiekowych.
Kontakt: tel. 12 289 70 82, kultura@biskupice.pl

Orkiestra powstała w 1995 roku dzięki zaangażowaniu i pracy Wojciecha Kota-pierwszego kapelmistrza zespołu. Od 2009r. do 2016r.  zespół prowadził Stanisław Gawor. Od roku 2016 orkiestra koncertuje pod batutą Piotra Gawora. Grupa  składa  się  z  młodych  adeptów  w  wieku  szkolnym,  młodzieży  i  osób  dorosłych – muzycy  z  wieloletnim  stażem  i  wykształceniem  muzycznym.

Zespół bierze aktywny udział w życiu kulturalnym gminy Biskupice koncertując podczas różnorodnych wydarzeń kulturalnych.