Orkiestra Dęta Gminy Biskupice

 

Kapelmistrz – Piotr Filek


NABÓR DO ORKIESTRY

Zapraszamy wszystkich chętnych do nauki gry na instrumentach dętych oraz osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności. Próby odbywają się w budynku komunalnym w Biskupicach. Brak ograniczeń wiekowych.

Orkiestra powstała w 1995 roku dzięki zaangażowaniu i pracy Wojciecha Kota – pierwszego kapelmistrza zespołu. Od 2009r. do 2016r. zespół prowadził Stanisław Gawor. Od 2016r. do 2021r. orkiestra koncertowała pod batutą Piotra Gawora. Od 2022r. Kapelmistrzem Orkiestry Dętej Gminy Biskupice jest Piotr Filek.

Grupa składa się z młodych adeptów w wieku szkolnym, młodzieży i  osób dorosłych – muzycy  z  wieloletnim  stażem  i  wykształceniem  muzycznym

Zespół bierze aktywny udział w życiu kulturalnym gminy Biskupice koncertując podczas różnorodnych wydarzeń kulturalnych.

Kontakt: tel. 12 289 70 82, kultura@biskupice.pl