Grupa Śpiewacza Bodzanowianki

Kierownik muzyczny – Bogusław Grabowski.

Repertuar zespołu to najpiękniejsze piosenki ludowe regionu krakowskiego, a także piosenki okolicznościowe. Swój repertuar grupa prezentuje podczas różnorodnych uroczystości na terenie województwa małopolskiego. Członkowie zespołu są autorami i realizatorami wielu ciekawych projektów. Grupa koncertuje prezentując swój dorobek artystyczny między innymi na Rynku Głównym i Małym Rynku w Krakowie. Od roku 2012 zespół jest członkiem Folklorystycznego Teatru Regionalnego w Krakowie. Zespół wydał 3 płyty, na których prezentuje swoje wykonania kolęd i piosenek biesiadno-ludowych.
Członkom zespołu towarzyszą słowa poety Johanna Wolfganga von Goethego: „Gdzie słyszysz śpiew-tam wchodź, Tam dobre serca mają, Źli ludzie-wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają”