Świetlica w Szczygłowie

instruktor – Dorota Łanoszka

Szczygłów 120
32-020 Wieliczka
tel. (12) 250 06 51
e-mail: swietlicaszczyglow@ckbiskupice.pl

Regulamin zajęć

Harmonogram obowiązuje od 12.09.2022r.