Opis

Zapraszamy na zajęcia do Łazan i Szczygłowa

Warsztaty: godz. 16.30 - świetlica w Łazanach; godz. 18.15 - świetlica w Szczygłowie. Zapraszamy do uzupełnienia poniższego formularza zgłoszeniowego

Zajęcia teatralne skierowane do dzieci w wieku 8-12 lat uczą pewności siebie, spontaniczności i swobody, które przydają się w nie  tylko w teatrze, ale także w życiu codziennym. Celem zajęć jest wzbudzenie kreatywnego myślenia w dzieciach dzięki któremu sami będą budować swoje postaci podczas występów teatralnych w przyszłości, a nie jedynie odgrywać zapisane role. Zajęcia przybliżają świat emocji oraz uwrażliwią na drugą osobę i sztukę. Dzieci uczą się pracować w grupie i szanować indywidualność każdej osoby. Pracują nad wstydem, pobudzają odwagę, zdrową pewność siebie i świadomość wartości własnej pomysłowości. Dzieci pielęgnują bycie sobą, bycie swobodnym i twórczym. Na tych zajęciach każdy ma się dobrze czuć oraz znaleźć w teatrze radość i miejsce dla siebie. Zapraszamy na zajęcia z Małgorzatą Śliwa - aktorką Teatru Bynajmniej.

Obecnie trwa również rekrutacja na zajęcia, które rozpoczną się we wrześniu. Młodzież jeszcze w miesiącu czerwcu weźmie udział w warsztatach otwartych, które odbędą się na deskach Teatru Bynajmniej. Wrześniowe zajęcia poprowadzi Paweł Buszewicz, reżyser i scenarzysta.

Zajęcia prowadzone będą dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej; obejmować będą pracę nad emisją głosu,  ćwiczenia dykcyjne, elementy plastyki ruchu, pracę z tekstem, przygotowanie spektaklu teatralnego. Zespół będzie wspólnie pracował nad scenografią i opracowaniem muzycznym tworzonych przedstawień, prezentowanych szerszej publiczności.

Rejestracja