Opis

Rytmika z elementami tańca ludowego

Zajęcia rytmiczno-taneczne zawierające elementy tańca ludowego oraz znane zabawy muzyczno-taneczne dla dzieci. Taniec ludowy to coraz bardziej powszechna forma tańca, którą dzieci bardzo lubią. Rozwija on nie tylko poczucie rytmu i inne zdolności muzyczno-taneczne dzieci, ale także jest świetną okazją do zapoznania się z bogactwem i pięknem polskiej kultury ludowej. Dzieci uczą się też wielu ciekawych zabaw muzyczno-tanecznych, regionalnych przyśpiewek, pieśni i tradycji ludowych. Wszystkie te elementy są doskonałym wsparciem w ogólnym rozwoju młodego człowieka. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku od 4 do 6 lat - środa, godz. 17.00.

Rejestracja