Opis

Warsztaty Kulinarne w Szczygłowie za nami!

Polskie regiony szczycą się tradycjami kulinarnymi i charakterystyczną kuchnią, która wyrosła na gruncie specyficznych warunków geograficznych, zwyczajów i lokalnej historii. Tym razem naszym motywem przewodnim było także lokalne bogactwo, które z roku na rok w okresie od wiosny do wczesnej jesieni obdarza nas bez granic.

W świetlicy w Szczygłowie spotkali się przedstawiciele każdego pokolenia. Nie zabrakło naszych wspaniałych, jak zwykle bardzo aktywnych seniorów, dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku szkolnym. Poza wspaniałą lekcją gotowania uczestnicy wraz z instruktorem chętnie wymieniali się swoimi doświadczeniami na płaszczyźnie kulinarnej. Każdy szczęśliwy i najedzony!

„Projekt zrealizowano w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zdjęcia