Opis

Drodzy Uczestnicy zajęć w świetlicy w Szczygłowie uprzejmie informujemy że w dniu 24 lipca świetlica będzie nieczynna z powodu skażenia wody pitnej. Przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat Urzędu Gminy Biskupice:

Urząd Gminy Biskupice informuje, że w badaniach jakości wody pobranej z ZUW – Bieżanów zaopatrującego obszary i miejscowości Wodociągu Publicznym Biskupice: Przebieczany, Przebieczany Wielopole, Przebieczany Zabiele, Bodzanów, Szczygłów, Zabłocie (bez Kawek), część Tomaszkowic (sklep MORELKA, Zakład Produkcji makaronów, domy prywatne o numerach 362, 412, 449, 296, 322, 268,323,267, lewa strona UG Biskupice w kierunku Przebieczan), stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

W związku z tym stwierdza się brak przydatności wody do spożycia oraz zakazuje się korzystania z wody pochodzącej z instalacji wodnej do celów spożywczych i higienicznych. Wodę można użytkować tylko do celów sanitarnych np. prac porządkowych i  do spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Mieszkańcy ww. miejscowości będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez beczkowozy. Informacja w tym zakresie będzie każdorazowo uzupełniana przez Wójta Gminy  Biskupice – zgodnie z § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stanowiącego, iż w przypadku pojawienia się potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów wynikającego z nieodpowiedniej jakości wody właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) zapewnia niezwłoczne przekazanie konsumentom odpowiednich zaleceń wraz ze wskazaniem sposobu zaopatrzenia ich w wodę bezpieczną dla zdrowia).

Informacje dot. zanieczyszczenia wody można uzyskać pod numerem telefonu: 668-238-108.