Opis

Szanowni Państwo,

Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW GRZEGÓRZKI (OWON KRAKÓW GRZEGÓRZKI) to projekt Fundacji Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie, świadczący usługi wsparcia dla opiekunów nieformalnych (faktycznych, rodzinnych) osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa (Metropolia Krakowska).

Celem Projektu jest pomoc osobom opiekującym się i potrzebującym opieki poprzez wysokiej jakości usługi społeczne dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych.

W ramach działalności Ośrodka OWON zaplanowano:

  • Wsparcie edukacyjne, doradcze i informacyjne dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych (np. porady psychologiczne, prawne, medyczne, pielęgniarskie itp.)
  • Usługę odciążeniową dla opiekunów i nieformalnych (tzw. Wytchnieniowa, polegająca na czasowej profesjonalnej opiece nad osobą niesamodzielną podczas nieobecności opiekuna)
  • Możliwość wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego
  • Zapewnienie osobom niesamodzielnym poczucia komfortu i bezpieczeństwa
  • Utrzymanie jak najdłużej aktywności i autonomii osób niesamodzielnych, w tym także starczych i pozostawania w ich dotychczasowym środowisku zamieszkania.

Skorzystanie z jakiejkolwiek formy pomocy w ramach Ośrodka Wsparcia OWON jest bezpłatne. Finansowanie kosztów usług Ośrodka pokrywa Fundacja ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie nr RPMP.9.02.02-12-0372/19

Ośrodek Wsparcia Kraków – Grzegórzki zlokalizowany jest w siedzibie Fundacji w Krakowie przy al. I. Daszyńskiego 16. Czynny jest w dni robocze w godz. 10-15.

Telefon do Ośrodka: 12 200 29 26 lub 574 999 457

Wszystkie informacje o możliwości skorzystania z pomocy wsparcia znaleźć można na stronie internetowej https://opiekunowienieformalni.pl/

Udostępniona informacja jest skierowana do członków Klubu Seniora, jak również do osób opiekujących się swoimi bliskimi lub innymi osobami niesamodzielnymi.