Opis

W dniu 10 listopada o godz. 9.30 w Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszkowicach, przy pomniku upamiętniającym Odzyskanie przez Polskę Niepodległości, zgromadzili się uczniowie SP w Przebieczanach, przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańcy Tomaszkowic,  by oddać hołd poległym w walce o wolność ukochanej Ojczyzny.

W obchodach udział wzięli Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik, Dyrektor Centrum Kultury Gminy Biskupice – Małgorzata Kaleta, Radna Tomaszkowic – Magdalena Kot,  sołtys – Józefa Tańcula oraz członkini rady sołeckiej –  Janina Tańcula. Licznie zgromadzili się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki na czele z dyrektor – Bogumiłą Ślęczką, którzy specjalnie z tej okazji  przygotowali program słowno-muzyczny „Dla Niepodległej”. Wspólnie zaśpiewano hymn państwowy oraz pieśni patriotyczne. Akompaniamentu udzielił  nauczyciel muzyki – Marek Śnieżek.

Przed uroczystym złożeniem kwiatów głos zabrali organizatorzy wydarzenia. W krótkim przemówieniu do zebranych uczniów zwróciła się Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik. Przypomniała o  konieczność pielęgnowania pamięci o tych, którzy oddali życie za wolność naszego kraju.  Następnie delegacje złożyły kwiaty oraz znicze przy obelisku.

Serdecznie dziękujemy za wyjątkowy program artystyczny i udział w obchodach.

Zdjęcia