Opis

Uczestnicy naszych warsztatów poprzez eksperymenty, doświadczenia i obserwacje mają bezpośrednią możliwość manualnego zetknięcia się z nauką, co niewątpliwie pomaga im zrozumieć wiele  zjawisk przyrodniczych. Prowadzone zajęcia rozwijają kreatywność dzieci, uczą otwartego myślenia, nie pozwalają zgubić naturalnej zdolności do ciągłych poszukiwań i zadawania pytań. Zaszczepiają w małych naukowcach chęć kontynuowania dalszej przygody edukacyjnej z przedmiotami nauk ścisłych.

Zdjęcia