Opis

Już niebawem rusza kolejna edycja programu Małopolska Lokalnie oraz trzy Lokalne Programy Grantowe. Nabór wniosków będzie trwał w okresie od 1- 27 marca. W tym roku, na etapie naboru projektów planujemy zorganizowanie aż 6 szkoleń online dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych aplikujących o grant. Część ze szkoleń ma charakter ogólny, są to tematy interesujące nie tylko dla organizacji czy grup nieformalnych, które mogą uczestniczyć w konkursie. Zachęcam zatem do rozpowszechnienia tej wiadomości wśród Państwa znajomych i odbiorców Waszych działań. W większości powiatów jest zaplanowane stacjonarne spotkanie informacyjne. Oczywiście jeśli tylko znajdziecie Państwo czas to gorąco zapraszam do udziału w spotkaniach!

Terminy szkoleń znajdziecie Państwo pod tym linkiem:

https://malopolskalokalnie.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-lutowe-szkolenia-i-spotkania-przygotowujace-do-malopolska-lokalnie-2024/

Już niebawem na naszej stronie zamieścimy terminy spotkań informacyjnych i marcowych szkoleń.

Dokumentacja konkursowa jest już zamieszczona w zakładce „Dla wnioskodawców”. Zachęcam do lektury 😊

Nowości, które wprowadziliśmy w tym roku:

Ponieważ w tym roku rozpoczynamy nowy, trzyletni projekt mikrograntowy finansowany z NIW-CRSO na kontynuacje Programu Małopolska Lokalnie mamy kilka nowości:

  1. Rozszerza się definicja organizacji pozarządowej. Choć pojawia się w regulaminie de facto nie obowiązuje już kryterium wieku. Wiążące jest jedynie kryterium przychodów, które nie mogą przekraczać 50 tys. zł za poprzedni rok obrotowy. Szczegóły doczytajcie Państwo w regulaminie Małopolska Lokalnie: https://malopolska-lokalnie.zenx.pl/wp-content/uploads/2024/01/ML_24_Regulamin_1.pdf lub regulaminach Lokalnych Programów Grantowych: https://malopolskalokalnie.pl/konkursy-realizowane
  2. W tym roku po raz pierwszy będziemy też mieć możliwość  dofinansowanie mikroprzedsięwzięć. Każdy z Operatorów zaproponuje dwóm grupom lub młodym/lokalnym organizacjom objętym wsparciem animacyjnym, w szczególności z terenu tzw. „białych plam”, którzy nie uzyskają dofinansowania w ramach aplikowania o grant, możliwość realizacji mikoprzedsięwzięć. Mikroprzedsięwzięcie to projekt o budżecie do 1000 zł, stanowiący modyfikację wniosku składanego przez grupę/organizację na konkurs. Dzięki takiemu rozwiązaniu wnioskodawcom, którzy nie otrzymali dofinansowania, damy sposobność sprawdzić się w działaniu.
  3. Podobnie jak w ubiegłym roku przy grupach nieformalnych oraz młodych/lokalnych organizacjach pozarządowych aplikujących o granty społeczne będziemy kłaść nacisk na współpracę lokalną i angażowanie wolontariuszy. W okresie naboru zaplanowaliśmy szkolenie z tej tematyki. Ma to też przełożenie na liczbę punktów które można zdobyć za te kryteria podczas oceny. To dla nas nadal „obszar do pracy” – przynajmniej tak wynika z ewaluacji.
  4. W projektach rozwojowych nadal stawiamy na praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności. W regulaminie pojawia się zapis: Wnioskodawcy przy planowaniu działań służących rozwojowi organizacji powinni uwzględnić możliwość praktycznego zastosowania nabytych umiejętności/ zakupionego sprzętu w ramach realizacji projektu. Przykład: organizacja w ramach projektu rozwojowego chce wzmocnić swoje zaplecze sprzętowe do prowadzenia zajęć – rekomendujemy, żeby podczas projektu zorganizowała zajęcia z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.” To rozwiązanie fajnie nam się sprawdziło w poprzedniej edycji.

Proszę zwróćcie Państwo uwagę na te aspekty Wnioskodawcom których będziecie zachęcać do udziału w konkursie.

  1. Warto również dodać, że po raz pierwszy w tym roku będziemy współpracować z Gminą Mogilany przy realizacji Lokalnego Programu Grantowego (pula na konkurs 42 tys. – min 7 grantów). Natomiast po raz kolejny na terenie Powiatu Oświęcimskiego organizujemy Lokalny Program Grantowy. W ubiegłym roku do konkursu dołączyła finansowo Gmina Kęty w związku z tym pula na Lokalny Program Grantowy Powiatu Oświęcimskiego i Gminy Kęty wynosi 66 tys. zł, z czego minimum 4 granty (24 tys. zł) zostaną przekazane grupom nieformalnym i organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Kęty. Drugi rok będziemy też kontynuować współpracę z Gminą Chrzanów przy realizacji Lokalnego Programu Grantowego (pula na konkurs 30 tys. – min. 5 grantów). W lokalnych konkursach zwróćcie Państwo uwagę na nieco inne zasady – tutaj odsyłam do poszczególnych regulaminów, różnica dotyczy definicji wnioskodawców uprawnionych do udziału w konkursie.
  2. Dodam jeszcze, że tych z Państwa którzy planują udział w konkursie w charakterze członka grupy nieformalnej lub organizacja, w której działacie będzie chciała np. pełnić rolę Patrona proszę o wyłączenie się na ten roku z pełnienia roli Ambasadora. Nie chcielibyśmy narażać Państwa i naszych organizacji na komentarze związane z jakimiś szczególnymi „preferencjami” dla Ambasadorów.