Opis

5 czerwca odbyła się konfrontacja mistrzów ortografii z wszystkich szkół podstawowych Gminy Biskupice. W eliminacjach gminnych wzięło udział 17 uczniów z klas IV – VII, którzy pod czujnym okiem nauczycieli, polonistów poddali się ponad godzinnej próbie swoich sił. Konkurs obejmował dwa etapy: dyktando oraz dziurawiec, który uczestnicy mieli uzupełnić zwracając uwagę na zasady prawidłowej pisowni ortograficznej. Po części konkursowej jury udało się, by dokonać weryfikacji prac konkursowych. Po dokładnej ocenie nastąpiło ogłoszenie wyników. Już na wstępie komisja zgodnie potwierdziła, że poziom prezentowany przez naszych uczniów był bardzo wysoki, dlatego też jury zdecydowało się przyznać miejsca ex aequo. Różnice między poszczególnymi uczestnikami były minimalne. Dyplomy, nagrody i upominki wraz z gratulacjami wręczyli Wójt Gminy Biskupice – Henryk Gawor, Dyrektor Centrum Kultury Gminy Biskupice - Małgorzata Kaleta oraz koordynator gminny konkursu - Barbara Nowak w towarzystwie członków jury-polonistów: Agnieszki Wrześniak, Moniki Poznańskiej, Katarzyny Szlachty, Anety Stanak. Klasyfikacja mistrzów etapu gminnego przedstawia się następująco:

I miejsce - Melania Cecora

II miejsce - Weronika Włodarczyk

III miejsce ex aequo- Oliwia Przeciszowska

                                   -  Patrycja Kurzawa

Zdjęcia