Opis

Centrum Kultury Gminy Biskupice jest Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Dzięki funduszom pozyskanym w ramach konkursu dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021 Centrum Kultury będzie realizowało zadanie „II Festiwal Folklorystyczny pn. Zatrzymać zanikające tradycje”

W dniu 27 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenianych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze nr 5/2021 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2020 – 2021 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.