Opis

W przeddzień tego ważnego dla wszystkich Polaków święta w  Kościele pw. św. Marcina w Biskupicach, odbyła się Msza Święta  w intencji Ojczyzny. Eucharystie sprawował Proboszcz – ks. Robert Jończyk, a oprawę muzyczną zapewniła  Orkiestra Dęta OSP Biskupice.

Następnie niepodległościowy korowód, przy dźwiękach Orkiestry Dętej Gminy Biskupice, udał się pod pomnik Ofiar II Wojny Światowej, gdzie  Wójt  Gminy Biskupice – Renata Gawlik, a także:  Przewodniczący Rady – Andrzej Kasina wraz z Radnymi Gminy Biskupice, przedstawiciele powiatu wielickiego – Vicestarosta – Henryk Gawor, Radni Powiatowi – Stanisław Kyrc i Piotr Wajda,  Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM  –  Roman Wcisło,  służby mundurowe, przedstawiciele stowarzyszeń i klubów sportowych, sołtysi i rady sołeckie złożyli wiązanki kwiatów i  wieńce, oddając hołd poległym.

Wójt Gminy Biskupice oraz Dyrektor Centrum Kultury Gminy Biskupice składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i realizację tegorocznych obchodów 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości – Gminnemu Zarządowi OSP – dh Juliuszowi Kanarkowi, dh Markowi Kotowi, druhom ze wszystkich  OSP, służbom mundurowym, funkcjonariuszom Policji z Komisariatu w Gdowie, księdzu Robertowi Jończykowi Orkiestrze działającej przy OSP Biskupice – pod batutą  Marka Konarskiego, Orkiestrze Dętej Gminy Biskupice – pod batutą Piotra  Filka,  pocztom sztandarowym, licznym delegacjom składającym kwiaty, stowarzyszeniom oraz mieszkańcom gminy Biskupice. Szczególne podziękowania dla Pani Genowefy Kowalik oraz Pani Małgorzaty Prześlica za dbanie o miejsca pamięci w gminie Biskupice.

Galeria zdjęć: https://biskupice.pl/2398/105-rocznica-odzyskania-niepodleglosci.html

Źródło: Urząd Gminy Biskupice