Świetlica w Łazanach

instruktor – Barbara Ciapała

Łazany 63
32-020 Wieliczka
tel. (12) 251 43 08
e-mail: swietlicalazany@ckbiskupice.pl

Regulamin zajęć


Harmonogram obowiązuje od 1 września 2021 r.