Świetlica w Jawczycach

instruktor – Teresa Kosoń

Jawczyce 135
32-020 Wieliczka
tel. (12) 250 62 13
e-mail: swietlicajawczyce@ckbiskupice.pl

Regulamin zajęć


Harmonogram obowiązuje od 1 października 2019r. do 30 czerwca 2020r.