Świetlica w Jawczycach

instruktor – Teresa Kosoń

Jawczyce 135
32-020 Wieliczka
tel. (12) 250 62 13
e-mail: swietlicajawczyce@ckbiskupice.pl

Regulamin zajęć


Harmonogram obowiązuje od 1 września 2020r. do 30 czerwca 2021r.