Opis

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) to struktura zrzeszająca instytucje zainteresowane rozwojem wsi.
Głównym zadaniem KSOW jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez wymianę i rozpowszechnianie informacji wśród wszystkich zainteresowanych podmiotów.
Sieć prowadzi także identyfikację i analizę dobrych praktyk, wymianę istotnych dla rozwoju obszarów wiejskich doświadczeń oraz transfer know-how.
Wśród działań Sieci należy wymienić również przygotowanie i współudział w szkoleniach dla Lokalnych Grup Działania.
KSOW stanowi również narzędzie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Żeby zostać Partnerem KSOW należy zarejestrować swoją organizację za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie  http://ksow.pl.

Centrum Kultury Gminy Biskupice jest Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i obecnie realizuje zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy  Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.