Opis

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie obowiązującej opłaty oraz dostarczenie wypełnionej Karty kwalifikacyjnej uczestnika przed rozpoczęciem „Ferii z Centrum Kultury Gminy Biskupice 2020”. Dokumenty dostępne w CK i świetlicach. Kontakt 12 289 70 82.