Opis

Miło nam poinformować, iż Polsko-Ukraińska Strefa Społeczna wraz z Wójt Gminy Biskupice oraz Centrum Kultury, realizuje projekt pod nazwą „Akademia Aktywności Polsko-Ukraińskiej”.

Na zajęciach będą prowadzone nieodpłatne lekcje języka polskiego, zajęcia warsztatowo-animacyjne oraz zajęcia dla maluszków. Projekt jest skierowany do mniejszości narodowych, pochodzących z Ukrainy oraz mieszkańców gminy Biskupice w różnym przedziale wiekowym (osoby dorosłe, dzieci, seniorzy). Działania będą prowadzone dwukierunkowo: lekcje języka polskiego i zajęcia dla maluszków, których rodzice i rodzeństwo uczestniczą w lekcjach języka polskiego oraz zajęcia warsztatowo-animacyjne, które pozwolą na spotkanie się rodzin Polsko-Ukraińskich, co znacznie ułatwi funkcjonowanie w życiu społecznym, wpłynie na całokształt postaw – aktywizacja społeczno-zawodowa.

Zadanie zostało zaplanowane na okres od 15.06.2022r. do 31.10.2022r.

Serdecznie zapraszamy w środy o godz. 17.00 do świetlicy w Łazanach.