Opis

W najnowszym wydaniu „Kuriera Gminnego” m.in. rozmowa o działalności Centrum Kultury Gminy Biskupice z dyrektor CK – Małgorzatą Kaletą. Pani dyrektor opowiedziała także o przedsięwzięciach, które wciąż są jeszcze przed Nami. ?
Dodatkowo rozmowa z panią Wójt na temat obecnych zadań inwestycyjnych.

Link do przeczytania egzemplarza w internecie: Kurier Gminny 89/2022