Opis

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Larysy Morawskiej, instruktora prowadzącego zajęcia tańca ludowego w Gminie Biskupice. Składamy najszczersze wyrazy współczucia najbliższym.

Dyrektor i pracownicy Centrum Kultury Gminy Biskupice