Opis

W dniu 10 listopada mieszkańcy Tomaszowic oraz władze samorządowe gminy Biskupice spotkały się w Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszkowicach, by wziąć udział w uroczystym poświęceniu i odsłonięciu tablicy upamiętniającej 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Inicjatorami tego wydarzenia byli Radny Gminy Biskupice Pan Krzysztof Borzęcki oraz sołtys miejscowości Pan Zbigniew Tańcula, którzy wspólnie z Wójtem Gminy Henrykiem Gaworem dokonali odsłonięcia.  Ceremonii  poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii Biskupice ks. Robert Jończyk. Zebrani  uroczyście zaśpiewali hymn, złożyli kwiaty, znicze.

Zdjęcia