Opis

W świątecznym nastroju przebiegło kolejne spotkanie Gminnej Akademii Seniora nie tylko za sprawą widocznych na sali choinek, świąteczny był także temat spotkania: „Dawne obrzędy i zwyczaje bożonarodzeniowe z terenu obecnej gminy Biskupice”. Gościem spotkania, a zarazem wykładowcą był Pan Michał Kowalik – lokalny historyk, twórca portalu „Dawne Łazany”.

Prelegent przedstawił zebranym najważniejsze tradycje, wierzenia i zwyczaje, które determinowały działania ówczesnych gospodarzy począwszy od adwentu, aż na zakończeniu okresu bożonarodzeniowego, który wyznacza w Kościele Katolickim Święto Matki Bożej Gromnicznej. Dla niektórych studentów Akademii był to powrót wspomnieniami w czasy dzieciństwa, a dla innych niebędących rdzennymi mieszkańcami Gminy zapoznanie się tradycją i kulturą  dawną naszych przodków. Niektóre dawne wierzenia i legendy wywoływały uśmiech na twarzach,  inne traktujące o duchach, widziadłach czy „świcie” mogły nawet wzbudzić przerażenie.

Wykład stał się pretekstem do konfrontacji wierzeń, legend, zwyczajów okresu bożonarodzeniowego z różnych terenów Polski, gdyż na sali obecni byli studenci pochodzący z nowosądeckiego, bielskiego oraz Polski centralnej. Konfrontacja była niezwykle ciekawa dla wszystkich uczestników zajęć.

Spotkanie zwieńczyły serdeczne życzenia obecnego Wójta Gminy Biskupice pani Renaty Gawlik, która nawiązując do wykładu życzyła by okres świąteczny był czasem spotkania z bliskimi, zatrzymania się nad tym co najważniejsze i chwilą wytchnienia, a wszystko to w zdrowiu i radości całej rodziny. Do  życzeń przyłączyła się także Dyrektor Centrum  Kultury Małgorzata Kaleta. Obie Panie rozdały zebranym pachnące świętami pierniki. Seniorzy spontanicznie składali sobie nawzajem życzenia świąteczne.

 

Już teraz zapraszamy studentów Akademii Seniora na kolejne spotkanie już w Nowym Roku.

Zdjęcia