Opis

Spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty tematyczne, wykłady.
Zajęcia odpłatne – 10 zł spotkanie.