Opis

Odświętnie wystrojeni w doskonałych nastrojach i z lekką ekscytacją tym pięknym popołudniem, Seniorzy tłumnie pojawili się na corocznym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w sali bankietowej Santorini. Wydarzenie to jest jedynym o takim charakterze w gminie Biskupice. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki pozyskiwanym przez Centrum Kultury Gminy Biskupice środkom finansowym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Tegoroczny Przegląd otwarła Wójt Gminy Biskupice Renata Gawlik, która złożyła życzenia noworoczne zgromadzonym i wyraziła radość, że Seniorzy w tak doskonałych nastrojach licznie pojawili się na tej uroczystości. Ta grupa społeczna, często niedostrzegana na co dzień ma swoje wyjątkowe święto. Każdy uczestnik może zaprezentować swoje zdolności, a jak się okazało Seniorzy w gminie Biskupice mają ich wiele, czego byliśmy świadkami.

Prezentacje wokalne, słowne i słowno-muzyczne przedstawiane przez Seniorów podziwiała zgromadzona publiczność, a także Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Pan Roman Wcisło, Przewodniczący Rady Gminy Biskupice Pan Andrzej Kasina, a także sołtysi z terenu gminy Biskupice.

Jako pierwsza na scenie wystąpiła grupa śpiewacza „Bodzanowianki” wraz z akompaniamentem niezawodnych instrumentalistów Pana Bogusława Grabowskiego i Janusza Michalczyka.
Jak zawsze występ tej znanej już nie tylko w naszej gminie grupy zachwycił zebranych, a utwory wykonywane przez tych artystów śpiewali radośnie licznie zebrani Seniorzy.

Swoje zdolności zaprezentowała także Pani Helena Jaszczyk z miejscowości Szczygłów. Pełna wigoru, emanująca radością Pani Helena pokusiła się o wykonanie kilku piosenek mniej lub bardziej znanych. Wykonanie zostało nagrodzone gromkimi brawami.

Gościnnie swoje artystyczne zdolności zaprezentował również wyjątkowy, zdolny muzyk  – 11 letni akordeonista Kacper Bułat, który swoim występem zachęcił seniorów do wspólnego kolędowania, a następnie do wykonania utworu wraz z Panią Heleną Jaszczyk. Duet ten wywołał nie lada wzruszenie. Profesjonalna gra instrumentalisty Kacpra Bułata i śpiew Pani Heleny długo oklaskiwała zebrana publiczność.

Z podobnym aplauzem spotkał się występ recytatorski Pani Danuty Jaskuła, w humorystyczny sposób traktujący upływające lata. Członkini Zespołu Bodzanowianki z wrodzoną lekkością i bez tremy, deklamowała wiersze, które rozbawiły wszystkich niczym występ najlepszego kabaretu!

Swoją autorską twórczość zaprezentowała również Pani Cecylia Kostecka, poruszając w swoich utworach tematykę wiosennego przebudzenia, czy komunikacji na terenie gminy Biskupice. Seniorzy mieli możliwość wyboru spośród bardzo obszernej tematyki.

Swoim występem czas uatrakcyjniła również solistka Pani Alicja Moncznik, która zaprezentowała nieznane dotąd uczestnikom utwory, otrzymując gromkie brawa od licznie zgromadzonej publiczności.

Nie sposób natomiast wyliczyć uczestników wydarzenia, którzy naszym skromnym zdaniem powinni wystąpić w profesjonalnych programach tanecznych. Wymyślne figury taneczne, niespotykana wrażliwość w ruchu czy fantastyczne poczucie rytmu to tylko niektóre atuty, które wykazywali goście Przeglądu Twórczości Seniorów.

To wyjątkowe popołudnie przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych, a mimo tego Seniorzy opuszczali salę myśląc już o przygotowaniach do kolejnego Przeglądu Twórczości. Zatem do zobaczenia za rok!

Organizatorzy: Wójt Gminy Biskupice, Centrum Kultury Gminy Biskupice, Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach „Jesteśmy”.

https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/logotypy/Logo-Ma%C5%82opolska-V-RGB.png

Projekt Kultura i Edukacja Senior+ zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Zdjęcia