Opis

Zapraszamy uczestników warsztatów ceramicznych, które były realizowane w ramach projektu „Aktywni bez granic”, po odbiór prac które zostały poddane szkliwieniu i ponownemu wypalaniu! W zajęciach w trzech placówkach Centrum Kultury Gminy Biskupice uczestniczyli mieszkańcy w różnym przedziale wiekowym, którzy zaprojektowali blisko 200 prac ceramicznych o różnych rozmiarach, formach i barwach.

Owoce pracy czekają w świetlicach na swoich właścicieli!

Projekt realizowany w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

 

 

 

Zdjęcia