Opis

Centrum Kultury Gminy Biskupice zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko Głównego Księgowego: ½ etatu. Dokumenty należy składać w siedzibie Centrum Kultury Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka (pok. 21) lub przesłać na adres: kultura@biskupice.pl
Kontakt: 604 661 329