Opis

W ostatni weekend września zakończył się 3 dniowy cykl spotkań w ramach  zadania pn. „Obudź się, możesz więcej”. Projekt skierowany do młodzieży Gminy Biskupice jest jedną z inicjatyw realizowanych w ramach zadania Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020, finansowanego z Narodowego Centrum Kultury. Celem lokalnej inicjatywy było przeprowadzenie wykładu edukacyjno-kulturalnego dla młodzieży, na temat architektury sakralnej i historii sztuki, połączonego z koncertem muzyki współczesnej. Bogactwo przeżyć duchowych, artystyczne doznania oraz piękno architektury sakralnej, którą można „dotknąć” to tylko niektóre emocje, jakich doświadczyli młodzi ludzie z terenu naszej gminy. Wieczorne spotkania łączyło kilka aspektów od architektury sakralnej po historię zabytkowych murów naszych świątyń, młodość widzów, a podczas sobotniego koncertu także nowoczesne brzmienia muzyki i barwną grę świateł. Widzowie mogli zobaczyć nowe oblicze  zabytkowej świątyni w Biskupicach. Majestatyczna przestrzeń kościoła rozbrzmiała współczesną muzyką, radosnymi oklaskami zachwyconej młodzieży oraz owacjami na stojąco. Organizatorami wydarzenia był Wójt Gminy Biskupice Renata Gawlik, Proboszcz Parafii św. Marcina w Biskupicach ks. Robert Jończyk, Centrum Kultury Gminy Biskupice, radni Gminy Biskupice – Pani Kinga Dąbrowska oraz Pan Krzysztof Grochot. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się w realizację tego innowacyjnego wydarzenia.
Tym którzy nie mogli z różnych przyczyn wziąć udziału w wydarzeniu, polecamy galerię zdjęć na otarcie łez.


Zdjęcia