Opis

Projekt ma na celu aktywizację młodzieży w wieku 13-15 lat z terenu gminy Biskupice. W ramach projektu zaplanowano m.in. edukację kulturalną, medialną, naukę retoryki i kompetencji miękkich, warsztat tworzenia prezentacji, a także realizację filmu promującego gminę Biskupice i jej walory kulturowe.