Opis

Zapraszamy szkoły podstawowe z województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie „Spotkanie ze słowem pięknym i prawdziwym”.

200 lat temu, w 1822 r. w Wilnie ukazały się „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza – dzieło, które wyznaczyło początek epoki romantyzmu w Polsce. W związku z tym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Samorząd Województwa Małopolskiego, chcąc wpisać się w jego obchody organizuje konkurs dla uczniów, którego celem jest popularyzacja kultury obcowania z tekstem literackim wśród dzieci i młodzieży.

Organizator: Województwo Małopolskie – Departament Edukacji

Koordynator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Patronat Honorowy nad konkursem objęła Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty.

Adresaci: Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z województwa małopolskiego.

Cele:

  • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych młodzieży;
  • doskonalenie umiejętności recytacji wybranych tekstów;
  • kształtowanie wrażliwości estetycznej;
  • oswajanie młodzieży ze sztuką autoprezentacji i wystąpień publicznych;
  • popularyzacja kultury języka oraz czystej i poprawnej mowy polskiej;
  • zwiększanie zainteresowania młodzieży sztuką recytacji i kultury słowa;
  • rozwijanie umiejętności różnicowania interpretacji tekstów poetyckich i prozatorskich.

Zadanie konkursowe: Każdy uczestnik konkursu recytuje 2 polskie utwory romantyczne z okresu 1822-1863. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

Zgłoszenia: Szkoła rejestruje udział poprzez formularz online do 30 września 2022 r.

Regulamin: https://www.pbw.edu.pl/images/stories/konkursy/malopolski_konkurs_recytatorski/2022/Regulamin.pdf