Opis

Gratulujemy

 

Kiedy większość uczniów jest już myślami na górskich szlakach i piaszczystych plażach uczniowie klas II i III szkół podstawowych naszej gminy zmagali się z dyktandem  sprawdzając swoje umiejętności ortograficzne w ramach Konkursu "I Ty możesz zostać mistrzem ortografii". Uczestnicy etapu gminnego to najlepsi uczniowie z poszczególnych szkół więc już mogą się uważać za mistrzów w swoich szkołach. Dzieci z uśmiechem na twarzach podjęły wyzwanie i blisko godzinę pisały dyktando, które kryło w sobie mnóstwo ortograficznych pułapek. Po godzinie wytężonej pracy uczestników, rozpoczęło się sprawdzanie i ocenianie prac przez komisję konkursową w skład której weszli: Ewa Zalejska, Agata Walęzak - przewodniczące komisji Bożena Kowal, Elżbieta Piekut, Anna Jarosz,  Agnieszka Rutkowska.  Praca komisji była wyjątkowo trudna. Wnikliwa ocena prac wyłoniła potrójne miejsca ex aequo, a klasyfikacja przedstawiała się następująco:

I miejsce: Oliwia Dyl (SP Biskupice), Natalia Wasik (SP Przebieczany),                                                                           Michał Nieckarz (SP Przebieczany),

II miejsce Aleksandra Kaim (SP Łazany),

III miejsce Wiktoria Bzdyl (SP Łazany),

Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy z rąk Wójta Gminy Biskupice Henryka Gawora, Dyrektora Centrum Kultury Gminy Biskupice Małgorzaty Kalety. Wszystkim serdecznie gratulujemy dotychczasowych sukcesów i czekamy na kolejne, równie piękne emocje.