Opis

Uprzejmie informujemy, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa i pierwszymi przypadkami zachorowań w Małopolsce, a tym samym w trosce o bezpieczeństwo naszych uczestników i ich rodzin, z dniem 11 marca 2020r. wprowadza się zapobiegawcze środki ostrożności w postaci:

 • 1. wstrzymanie do odwołania wyjazdów edukacyjno-kulturalnych skierowanych do wszystkich grup wiekowych
 • 2. odwołanie wszystkich warsztatów zaplanowanych w najbliższym czasie
 • 3. odwołanie wszystkich zajęć, spotkań i wykładów skierowanych do seniorów
 • 4. wprowadzenie intensywnych działań w celu zachowania wysokiego poziomu higieny
 • 5. informowanie (instruktorzy świetlic) o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny (m.in. częste mycie rąk, ochrona podczas kaszlu i kichania)
 • 6. wywieszenie niezbędnych instrukcji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Drodzy Państwo, jeżeli nie mieliście kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
Prosimy jednak o zachowanie środków ostrożności i wprowadzenie działań prewencyjnych:

 • 1. nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci na zajęcia
 • 2. jeżeli wróciłeś z terenów występowania koronawirusa i masz objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną; tel. 12 288 01 38, 12 288 01 39
  fax. 12 289 05 00; e-mail: wieliczka@psse.malopolska.pl
 • 3. sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Urzędu Gminy Biskupice www.biskupice.pl

Zaleca się bieżące śledzenie komunikatów i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych zamieszczanych na stronach internetowych:

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/zdrowie

www.gov.pl/web/dyplomacja

800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów