Opis

Akademia Seniora to blisko stuosobowa grupa

Studenci Gminnej Akademii Seniora to wyjątkowa grupa pilnych seniorów i zapewne dlatego tak licznie  pojawili się na uroczystej inauguracji kolejnego roku tych prestiżowych studiów. Zacnych studentów oraz gości przywitał kierownik Akademii Seniora Pan Roman Wcisło. Pierwsze tegoroczne  spotkanie zostało zorganizowane z okazji Dnia Seniora i było doskonałą okazją do składania życzeń osobom starszym. Obecny na wykładzie - Minister Rafał Bochenek odczytał list gratulacyjny i życzenia z okazji Dnia Seniora od Wiceprezesa Rady Ministrów pani Beaty Szydło. Życzenia zebranym seniorom złożył także Wójt Gminy Biskupice Pan Henryk Gawor. Gospodarz Gminy wyraził satysfakcję, że Seniorzy tak licznie uczestniczą w zajęciach i są bardzo aktywną grupą społeczną.

Inauguracja godna renomowanych uczelni

Spotkanie rozpoczęło się hymnem państwowym w wykonaniu wszystkich zebranych. Wykład poprowadził ks. Kazimierz Króżel z parafii Biskupice, misjonarz wraz z obszerną prezentacją zdjęciową z Tanzanii. Czymże jednak byłyby zdjęcia gdyby nie zachęcający, poruszający komentarz, który wzruszał odbiorców, a czasem bawił do łez. Wykład przybliżył zebranym realia życia w Tanzanii klimat, kulturę, tradycje, zwyczaje, szkolnictwo oraz codzienne problemy z którymi borykają się mieszkańcy tej pięknej turystycznie krainy. Nie zabrakło także w tej opowieści zabawnych anegdot i porównań do polskiej rzeczywistości, które uświadomiły słuchaczom, iż żyją w prawdziwie komfortowych warunkach nie martwiąc się o brak wody, asfaltowej drogi czy chodnika. Wykład tak bardzo przypadł do gustu wymagającym słuchaczom Gminnej Akademii Seniora, iż ksiądz Kazimierz został nagrodzony gromkimi brawami i owacjami na stojąco. Kierownik Akademii Seniora zapewnił więc, że nie jest to ostatni wykład księdza z biskupickiej parafii.

W ramach Dnia Seniora organizowany jest wyjazd na Targi Seniora w dniu 6 października 2018r. o godz. 9.00. W programie m.in. koncerty, warsztaty, bezpłatne badania. Zapisy i szczegółowe informacje; tel. 12 289 70 82. Serdecznie zapraszamy.