Opis

  REGULAMIN

„CHYŻE NÓŻKI” – 26, 27.03.2022

Uczestnikami II Ogólnopolskiego Konkursu Tańca „CHYŻE NÓŻKI” mogą być formacje taneczne działające w ośrodkach kultury, klubach tańca, szkołach oraz innych placówkach  kulturalno-oświatowych.

KATEGORIE TANECZNE:

 – TANIEC NOWOCZESNY (Disco Dance, Hip-Hop, Show Dance) 26.03.2022 (sobota)

 

Konkurencje taneczne Kategorie

wiekowe

Czas prezentacji Tempo takty/min

Ilość bitów na minutę (bpm)

Muzyka
 

FORMACJE

 

 

– do 9 lat

– 10 – 12 lat

– 13 – 15 lat

– pow. 16 lat

 

 

2.30 min – 3 min

 

Bez ograniczeń

 

Muzyka własna

 

– TANIEC WSPÓŁCZESNY (Jazz, Modern, Contemporary) 27.03.2022 (niedziela)

Konkurencje taneczne Kategorie

wiekowe

Czas prezentacji Tempo takty/min

Ilość bitów na minutę (bpm)

Muzyka
 

FORMACJE

do 24 osób

 

 

– do 9 lat

– 10 – 12 lat

– 13 – 15 lat

– pow. 16 lat

 

do 5 minut

 

Bez ograniczeń

 

Muzyka własna

 

MINIMALNA LICZBA OSÓB W FORMACJI – 5.

GALA FINAŁOWA – 27.03.2022 po zakończeniu kategorii Taniec Współczesny

  1. Sędzia główny może skrócić czas trwania występu, gdy czas podany w regulaminie zostanie
    przekroczony.
  2. Wyznacznikiem zgłoszenia w danej kategorii wiekowej jest 70% składu zespołu.
  3. Rozmiar parkietu wynosi 12×18 metrów.
  4. Sceniczne rekwizyty są dozwolone, pod warunkiem, że nie zniszczą parkietu.
  5. Akrobatyka i podnoszenia są dozwolone, ale nie powinny dominować nad całym występem.
  6. Zgłoszenia nadsyła placówka delegująca. Zgłoszenia nadesłane przez rodziców/opiekunów nie będą brane pod uwagę w konkursie

CELE KONKURSU: 

– konfrontacja dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych ośrodków kultury, szkół,  stowarzyszeń, klubów z całej Polski

– promocja talentów artystycznych oraz wspieranie rozwijania zainteresowań tanecznych dzieci i młodzieży

– aktywizacja i integracja środowiska tanecznego

– kształtowanie umiejętności współzawodnictwa fair-play

– wyłonienie najlepszych tancerzy w poszczególnych kategoriach tanecznych i wiekowych

KRYTERIA OCENY:

– technika i dobór muzyki

– opracowanie choreograficzne

– ogólny wyraz artystyczny

KOMISJA SĘDZIOWSKA:
– konkurs ocenia trzyosobowa komisja sędziowska powołana przez Organizatorów

– sprawy sporne oraz nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komisja Sędziowska
  w porozumieniu z Organizatorami

– w kategoriach formacje do 9 lat nagrody rzeczowe dla każdego zespołu
– w czasie oceny formacji w kategoriach powyżej 10 lat sędziowie przyznają miejsca I, II, III,

  wyróżnienia oraz dodatkowo DLA NAJLEPSZEJ FORMACJI TURNIEJU W KAŻDYM BLOKU TANECZNYM GRAND PRIX.

NAGRODY:

I miejsce – 500 zł

II miejsce – 400 zł

III miejsce – 300 zł

GRAND PRIX – NAGRODA 700 zł 

PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
dla formacji, która pokonała najdłuższą drogę do Krakowa.

Organizatorzy planują również przyznanie nagród komplementarnych

WARUNKI UCZESTNICTWA I OPŁATY: 

Wniesienie opłaty startowej w wysokości:

– formacje liczące 10 osób lub mniej – opłata startowa wynosi 200 zł od zespołu

– formacje liczące od 11 – 24 osób – opłata startowa wynosi 300 zł od zespołu

Zgłoszenia zespołu (wraz z listą imienną) oraz opłaty należy dokonać do dnia 10 marca 2022 r. na konto: 44 1020 2892 0000 5102 0016 1216 z dopiskiem „ II Ogólnopolski Konkurs Tańca „CHYŻE NÓŻKI” wraz  z adnotacją  „nazwa zespołu, klub, szkoła itd.”

przesłanie karty zgłoszeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnienie wizerunku w nieprzekraczalnym terminie 10.03.2022 na adres chyze.nozki@gmail.com

 

Plik z regulaminem oraz kartą zgłoszenia znajduje się poniżej. 🙂

 

Zdjęcia