Opis

„Media i Retoryka” to kolejna inicjatywa, która z powodzeniem realizowana była na terenie Gminy Biskupice w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020.  Zadanie, którego pomysłodawcą była młoda mieszkanka naszej Gminy Anna Kulma skierowane było do młodzieży w wieku 13-15 lat. Ten innowacyjny projekt miał na celu m.in. upowszechnianie historii i kultury regionu przez młodych, ich aktywizację oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z selekcją informacji w przestrzeni wirtualnej (m. in. odróżnienie faktów od fake news), pokonywanie własnych słabości, stresu w trakcie wystąpień publicznych, prowadzenie  dyskusji oraz przygotowanie prezentacji – film promocyjny. Wszystkie te umiejętności młodzi  ludzie mogą wykorzystać nie tylko w chwili obecnej podczas edukacji szkolnej, ale również w przyszłości w pokonywaniu codziennych wyzwań w przestrzeni publicznej. W projekcie udził wzięli uczniowie ze szkoły Podstawowej w Biskupicach, Bodzanowie, Łazanach i Sławkowicach.
Dwuetapowe zadanie pozwoliło uczestnikom na udział w warsztatach, wykładach on-line z zakresu edukacji kulturalnej, medialnej oraz komunikacji, prowadzonej przez specjalistów. W drugim etapie młodzież uczestniczyła w wyjeździe kulturalno-edukacyjnym śladami najciekawszych i najcenniejszych miejsc w Gminie Biskupice, by w efekcie końcowym wspólnie stworzyć reklamę Gminy Biskupice. Niniejszym prezentujemy Państwu marketingowe dzieło naszych młodych mieszkańców. W związku z ograniczeniami dotyczącymi pandemii, poszczególne placówki oświatowe wyznaczyły przedstawicieli do realizacji filmiku promocyjnego w terenie. Serdecznie dziękujemy za współpracę dyrektorom szkoły podstawowej w Biskupicach, Bodzanowie, Łazanach i Sławkowicach 🙂