Opis

Seniorzy biorący udział w zajęciach w ramach projektu Małopolski e-Senior w świetlicy w Szczygłowie, zakończyli cykl spotkań na których zwiększali swoje kompetencje cyfrowe. Zadanie jest realizowane przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Koordynatorem projektu na terenie gminy jest Centrum Kultury Gminy Biskupice.

Dzięki tym zajęciom uczestnikom nie będą obce zagadnienia takie jak:

 • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 • Moja pierwsza poczta elektroniczna
 • Skype – bezpłatne rozmowy z rodziną i ze znajomymi
 • Facebook – serwis społecznościowy
 • Aktywność obywatelska online
 • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
 • Podstawy obsługi edytora tekstu
 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Sprawy codzienne a Internet
 • Potrzeby duchowe a Internet
 • Zarządzanie swoimi finansami
 • Rozrywka z Internetem

 

Seniorzy w obecności  Dyrektora Centrum Kultury Gminy Biskupice pani Małgorzaty Kaleta, instruktora zajęć pana Ireneusza Homoncik otrzymali na zakończenie certyfikaty ukończenia zajęć z rąk pana Andrzeja Wąskiego reprezentującego Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej oraz gratulacje Wójta Gminy Biskupice pani Renaty Gawlik.

Uczestnicy otrzymali również na własność tablety, na których pracowali przez kilka miesięcy.

Świetlica w Szczygłowie jest pierwszą placówką w której zakończono realizację projektu Małopolski e-Senior. Obecnie zajęcia z powodzeniem kontynuują Seniorzy w Tomaszkowicach – II grupy, Łazanach, a wkrótce także w Jawczycach.

Serdecznie gratulujemy wszystkim kursantom!

 

Zdjęcia