Opis

Co roku mieszkańcy Gminy Biskupice wspólnie świętują Dożynki Gminne, dziękując rolnikom za trud ich pracy. Sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że tegoroczne obchody odbyły się w nieco innej formie. Mieszkańcy odpowiedzieli na zaproszenie Wójta Gminy Biskupice i Proboszcza Parafii pw. św. Marcina w Biskupicach, biorąc udział w uroczystej mszy św. Wspólne świętowanie rozpoczęła Eucharystia sprawowana przez księdza proboszcza Roberta Jończyka, w intencji rolników oraz w dziękczynieniu za tegoroczne plony. Delegacje z wszystkich miejscowości gminy Biskupice złożyły dziękczynne dary ołtarza w postaci chleba, wina, owoców, warzyw, miodów, ciast, bukietów z polnych kwiatów i zbóż oraz tradycyjny wieniec dożynkowy, a na ręce włodarza gminy KGW Sławkowice złożyło bochen chleba z tegorocznych zbiorów. Ksiądz Proboszcz w kazaniu do wiernych, mówił o tym jak ważna i trudna jest praca na roli, a zakończając Eucharystię życzył wszystkim rolnikom, by ich praca i trud przynosiły nie tylko godziwą zapłatę, ale także satysfakcję, podkreślając jednocześnie, że tym dziękczynieniem i radością trzeba się dzielić, co symbolizowały bochenki chleba rozdawane po nabożeństwie.

Dziękując rolnikom za ich trud pracy codziennej, bardzo dziękujemy księdzu Proboszczowi Robertowi Jończykowi za ofiarę mszy świętej i słowo Boże skierowane do wiernych. Podziękowania w imieniu Wójta Gminy Biskupice Renaty Gawlik, składamy rolnikom oraz wszystkim delegacjom z naszej gminy: radnym, sołtysom, Kołu Pszczelarzy Gminy Biskupice, kołom gospodyń wiejskich i organizacjom pozarządowym, za czynny udział w uroczystościach i ogromne zaangażowanie w przygotowanie darów ołtarza, które uświetniły uroczystości dziękczynnej mszy świętej.
Tegoroczne obchody dożynkowe różniły się od dotychczasowych, ale może właśnie ich forma pozwoli nam zrozumieć pełnię dziękczynienia.

 

Zdjęcia