Opis

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Diagnozą ilustrującą potrzeby i oczekiwania mieszkańców Gminy Biskupice, a także ich potencjał kulturotwórczy.  Zachęcamy do kliknięcia poniższego linku DIAGNOZA. Wyniki Diagnozy będą podstawą do wyłonienia inicjatyw w ogłoszonym w dniu 15 lipca 2020r. konkursie. Zapraszamy do lektury i serdecznie dziękujemy wszystkim naszym respondentom.
Materiały dotyczące Gminy Biskupice wykorzystano dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Biskupice, za co serdecznie dziękujemy.

DIAGNOZA