Opis

Akcja informacyjno – edukacyjna

Wójt Gminy Biskupice, Centrum Kultury Gminy Biskupice i Jednostki OSP Gminy Biskupice zapraszają dzieci i młodzież do udziału w akcji informacyjno-edukacyjnej "Bezpieczne Wakacje"