Nasz zespół

Dyrektor – Małgorzata Kaleta
Główny księgowy – Katarzyna Kołodziej

Stanowisko ds. promocji – Barbara Ciapała
Instruktor – Teresa Kosoń
Instruktor – Dorota Łanoszka
Instruktor – Barbara Ciapała                                                                                                                                                       Pomoc instruktora – Barbara Chorąży